AUTOSERVIS RIGAR

Bloková výnimka

 

Čo pre bežného motoristu znamená "Bloková výnimka"? Vodič už nemusí jazdiť so svojim autom v záruke do značkového autoservisu na bežnú údržbu a servis. Môže, bez straty záruky, servisovať svoje auto v akejkoľvek autoopravovni, ktorá je odborne pripravená a použije originálne prvovýrobné alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely. Výhodou je výrazne nižšia cena ako pri oprave v značkovom servise. Bloková výnimka je v platnosti od 1.11.2004

Bloková výnimka odstraňuje prekážky, ktorými sa výrobcovia áut bránili konkurencii. Úprava pravidiel Blokovej výnimky platná od 1. júna 2010 Európska komisia zmenila pravidlá blokovej výnimky pre automobilový sektor. Na rozdiel od minulosti sú automobilky povinné uznať reklamácie aj vtedy, ak vozidlo absolvovalo opravu v neautorizovanom servise. Platnosť nových pravidiel sa končí v roku 2023.

 

Vozidlá v záruke

 

Servis vozidiel v záruke alebo čo pre bežného motoristu znamená "Bloková výnimka"? Vodič už nemusí jazdiť so svojim autom v záruke do značkového autoservisu na bežnú údržbu a servis. Môže, bez straty záruky, servisovať svoje auto v akejkoľvek autoopravovni, ktorá je odborne pripravená a použije originálne prvovýrobné alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely. Výhodou je výrazne nižšia cena ako pri oprave v značkovom servise. Rigar autoservis vykonáva servisné prehliadky a ostatné servisné úkony potrebné pre bežnú údržbu automobilovaj pre nové vozidlá v záruke, v zmysle Nariadenia Európskej komisie č. 1400 / 2002 z 31.júla 2002, ktoré sa bežne označuje ako "Bloková výnimka". Toto nariadenie bolo v máji 2010 novelizované Nariadením Európskej Komisie č. 461/2010, s platnosťou do roku 2023. V oficiálnej informačnej príručke EK o uplatňovaní tohto nariadenia sa doslovne na strane 44 uvádza: "Ak spotrebiteľ dá počas záručnej lehoty výrobcu opraviť svoje vozidlo alebo vykonať údržbu na ňom nezávislej opravovni, záruka môže prepadnúť, ak vykonaná práca je chybná. Všeobecný záväzok dať počas tohto obdobia robiť údržbu alebo opravu auta len v schválenej sieti opravovní, by pripravilo spotrebiteľov o právo rozhodnúť sa dať urobiť údržbu alebo opravu svojho vozidla nezávislej opravovni a zabránil by, najmä v prípade "rozšírených záruk", aby takéto opravovne mohli účinne súťažiť so schválenou sieťou opravovní". Celé znenie príručky...

 

Bloková výnimka

 

je v platnosti od 1.11.2004 a

Poistná udalosť

 

Máte vozidlo poškodené po nehode? Ste poistený alebo je škoda hradená z PZP vinníka nehody? Rigar autoservis má dlhoročné skúsenosti s opravou vozidiel po nehode a riešením Vašej poistnej udalosti. Spolupracujeme s poisťovňami a tak zabezpečíme pre Vás komplexný servis, aby ste sa nemuseli zbytočne stresovať začínajúc odťahom vozidla z miesta nehody, obhliadkou u nás v servise, prípadným zapožičaním náhradného vozidla až po komunikáciu s poisťovňou a likvidáciu Vašej poistnej udalosti. U nás máte istotu, že celá oprava prebehne transparentne a budeme postupovať v súlade s podmienkami poisťovne. Vymeníme diely určené na výmenu, počas opravy zabezpečíme prípadnú doobhliadku v prípade, že poškodenie nebolo zjavné pri prvej obhliadke a poskytneme potrebnú dokumentáciu, aby nedošlo ku kráteniu plnenia. Kompletná oprava bude vykonaná v čo najkratšom možnom čase, aby ste mohli používať Vaše vozidlo čo najskôr a neboli ste zbytočne obmedzovaný.

 

DOTERAZ NEBOLO ANI JEDNÉMU KLIENTOVI KRÁTENÉ POISTNÉ PLNENIE ŽIADNOU POISŤOVŇOU PO OPRAVE V Rigar!

 

V prípade nehody alebo potreby nás kontaktujte na tel. čísle: 0910 999 606